Tribute to Figee

Alles over Figee
jaapvanduijn
Berichten: 22
Lid geworden op: 03 Mar 2012, 20:46

Re: Tribute to Figee

Berichtdoor jaapvanduijn » 05 Mar 2012, 15:45

Dirtdevils schreef:Een beetje van dit en een beetje van dat, toch maar besloten om hem in het Figee topic te posten. :D

Afbeelding

Bron= Dhr. van der Moolen, kombuispraat.com.

Beste Dirtdevils,mag ik deze foto geheel of gedeeltelijk gebruiken voor een schilderij?groet jaap.
Glindow
Berichten: 537
Lid geworden op: 26 Feb 2012, 13:05

Re: Tribute to Figee

Berichtdoor Glindow » 05 Mar 2012, 16:29

Jaap ik denk of weet wel zeker dat dit geen enkel probleem zal zijn.
MAAR we willen natuurlijk wel het schilderij op de site zien.
Groet, Peter
Glindow
Berichten: 537
Lid geworden op: 26 Feb 2012, 13:05

Figee Lemniscaat

Berichtdoor Glindow » 05 Mar 2012, 16:43

In mijn archief vond ik bijgaande foto's die gemaakt zijn tijdens het laden in 1994 van de Figee 36 tons Lemniscaat kraan voor Essar India. Op de achtergrond staan twee mobiele kranen en volgens mij was daar een tijdtje geleden nog een vraag over.
Want als ik het goed heb zijn dat toch Nelcon kranen?
Groet, Peter


Afbeelding Afbeelding
Glindow
Berichten: 537
Lid geworden op: 26 Feb 2012, 13:05

FIGEE

Berichtdoor Glindow » 05 Mar 2012, 17:15

Omdat er veel van de oude site is verdwenen wil ik hierbij nogmaals de rijke geschiedenis van Figee in het kort weergeven. En zeker met het oog op nieuwe bezoekers van de site en voor de oude als geheugen steuntje.
Groet, Peter

Geschiedenis B.V. Machinefabriek Figee te Haarlem 1836 - 1996
De oprichting
Hendrik Figee, De oprichter van de firma H. Figee, de voorloper van de huidige B.V
machinefabriek Figee, is in 1812 geboren in het Zuidhollandse Waddinxveen als zoon van de
hovenier Hendrik Figee en Martijntje van Vliet.
In het begin van negentiende eeuw waren het drie textielfabrieken die zich als eerste echte
industrieën in het verpauperde Haarlem vestigden. Als jongeman (24 jaar) was Hendrik Figee werkzaam (als timmerman) bij één van hen, de Haarlemse textielfabrikant Prévinaire. Daar ontdekte hij het belang van houten pakkisten als verpakkingsmateriaal, kisten die ook voor de opkomende bloembollenteelt op de geestgronden ten zuiden van Haarlem van groot belang waren.
Hendrik Figee zag hierin mogelijkheden en besloot in 1836 tot de oprichting van een
timmerfabriekje voor pakkisten in de Jansstraat in Haarlem. Al na twee jaar bleek de werkplaats aan de Jansstraat te klein voor de groeiende zaak en Hendrik Figee week uit naar een stuk grond aan de Leidse trekvaart net buiten de stadswallen, waar het bedrijf gestaag verder groeide.
De pakkisten werden van binnen bekleed met metaal en metaalbewerking werd geleidelijk een
steeds belangrijker onderdeel van de werkzaamheden. Daarnaast raakte Hendrik Figee in de ban van de elkaar in snel tempo opvolgende ontwikkelingen in de techniek. Tijdens een bezoek aan de Wereldtentoonstelling in Londen in 1851 maakte hij kennis met stoommachines en dat bracht hem op het idee zich meer met machines te gaan bezig houden.
In 1857 volgde dan ook de oprichting, in samenwerking met J. Slingerland, van een werkplaats
voor het herstellen van ijzeren werktuigen. Deze werkplaats ontwikkelde zich in de jaren daarna tot wagenmakerij, smederij, draaierij, kopergieterij en machinefabriek. Gedurende de jaren '60 vervaardigde Figee (J. Slingerland was 1860 naar Noord-Amerika vertrokken) onder andere stoomketels, voedingstoestellen voor stoommachines,verrichtte men reparaties en leverde het bedrijf constructiewerk ten behoeve van bruggen en vuurtorens.
In 1860 wordt op de wereldtentoonsteling in het Amsterdamse Paleis voor Volksvlijt een door Figee gebouwde stoomwerktuig van 15 pk met goud bekroond.
Voor het maken van de voedingstoestellen voor stoomketels, oftewel "injecteurs naar
het stelsel van Giffard", had men in 1866 het fabricagerecht gekocht.
De omvang van het bedrijf nam met de toegenomen activiteiten snel toe. Waren er in 1857 nog 28 arbeiders in dienst aan de Leidsevaart, in 1871 was dit aantal toegenomen tot 67 arbeiders.
In 1871 leverde Figee de eerste hefkraan af met een hefvermogen van 500 kg en in 1873 de eerste baggermolen.
De v.o.f. Gebr. Figee
In het begin van de jaren '70 begon men complete werktuigen te produceren, zoals een
stoomkraan in 1871 en een stoombaggermolen in 1873. Het was voor een bedrijf zoals dat van
Hendrik Figee een gunstige tijd. Ook in Nederland begon de industriële revolutie vaart te maken, met als gevolg de aanleg van nieuwe havens, waterwerken en overige grote bouwwerken, en orders voor Figee. Inmiddels waren drie van de vijf zoons van Hendrik Figee in zijn bedrijf komen werken: Hendrik jr. (1838-1907), Thomas (1841-) en Johannes (1847-1889).
Voor Hendrik Figee sr. was de tijd aangebroken zich terug te trekken en de bedrijfsvoering over te laten aan zijn drie in de fabriek werkzame zoons. Zo werd in 1874 een vennootschap onder firma opgericht met als firmanaam Gebroeders Figee. Al in 1883 verlaat Thomas Figee de firma om aan het Spaarne in Haarlem de werf Conrad te stichten, waar hij zich ging bezig houden met het bouwen van baggermolens. Zes jaar later overleed Johannes waardoor Hendrik Figee jr. er alleen voor kwam te staan. Hij wist het bedrijf steeds verder te ontwikkelen en omringde zich met bekwame en trouwe medewerkers.
Ook gedurende de jaren '70 en '80 bleef de fabriek een in diversiteit, grootte en aantal toenemende hoeveelheid producten afleveren. Men produceerde stoomgemalen, pompwerktuigen, stoomlieren en allerlei spoorwegmaterieel zoals smalspoor, draaischijven en wissels. Voor de bouw van het Centraal Station in Amsterdam in 1881 leverde Figee de heimachines. De eerste grijperkraan werd omstreeks 1882 vervaardigd. Kortom, de firma Gebroeders Figee droeg een belangrijk steentje bij aan de opbouw van een geïndustrialiseerd Nederland zoals dat in de tweede helft van de negentiende eeuw ontstond. Vooral elektrisch aangedreven hijskranen bleken eind jaren '80 in opkomst en ook Figee richtte zich op door deze nieuwe energiebron aangedreven werktuigen.
Niet alleen vervaardigde men producten voor gebruik in Nederland, maar ook kwamen er orders uit diverse Europese landen en de koloniën.
Hendrik Figee jr. begreep het belang van een goede opleiding van zijn werknemers, in 1889 waren het er inmiddels 137, en in 1892 richtte hij een avondschool voor zijn arbeiders op waar dezen gratis cursussen kregen in metaalbewerking. De school start met 48 leerlingen.
Al deze tijd bleef Hendrik Figee sr. op de achtergrond zijn zoon van adviezen voorzien, totdat hij in 1894 kwam te overlijden. Geboren in een grotendeels agrarisch Nederland had hij in de tweede helft van de negentiende eeuw niet alleen een industriële natie zien ontstaan, maar ook door de opbouw van zijn eigen bedrijf daaraan in belangrijke mate bijgedragen.
Voor Hendrik Figee jr. was nu de tijd aangebroken aan de toekomst van het bedrijf te denken.
Onder andere door gebrek aan geschikte opvolgers binnen de familie besloot hij tot de oprichting van een naamloze vennootschap.
Oprichting naamloze vennootschap
Op 27 juni 1896 zette Hendrik Figee jr. de vennootschap onder firma Gebroeders Figee om in de N.V. Haarlemsche Machinefabriek v/h Gebr. Figee. Deze naamloze vennootschap zette ook de zaken van de firma P.H. ter Meulen &c Co. te Amsterdam, een elektrotechnisch bureau, voort. De familie Figee nam deel aan de nieuwe vennootschap met 260 van de 320 aandelen. De heren Prosper Henri ter Meulen en Florentin Charles Dufour van de firma P.H. ter Meulen & Co. verkregen 30 aandelen, terwijl de overige 30 aandelen in handen kwamen van een aantal personen uit industrie en politiek 'zoals de later om zijn inpolderingsplannen bekende waterstaatkundige ir.Cornelis Lely, op dat moment lid van de Tweede Kamer, Jhr. Frederik Teding van Berkhout, directeur van de Haarlemse Bankvereniging, Jacob Theodoor Cremer, lid van de Tweede Kamer, maar ook Jan Frederik Hulswit, sinds 1882 werknemer van Figee.
Directeur werd Hendrik Figee jr. en tot commissarissen werden benoemd ir. Cornelis Lely, Johan Wilhelmus Repelius en jonkheer Frederik Teding van Berkhout. Het doel van de vennootschap was "...den handel in stoom en andere werktuigen en elektrische toestellen in den meest uitgebreider! zin, een en ander ter voortzetting en uitbreiding van de zaken tot nu toe gedreven door de respectievelijk te Haarlem en Amsterdam gevestigde en thans in liquidatie getreden vennootschappen onder de firma's Gebroeders Figee en P.H. ter Meuten."
Directeur Hendrik Figee jr. trekt zich in 1903 om gezondheidsredenen terug uit het bedrijf. De
opvolging had hij inmiddels geregeld door de oprichting van de N.V. en het aanstellen van twee onderdirecteuren. Deze beide onderdirecteuren, de al eerder genoemde heren ir. Florentin
Charles Dufour en Jan Frederik Hulswit (1856-1931), namen de leiding over.
Hendrik Figee jr. bleef als adviseur aan de fabriek verbonden totdat hij vier jaar later in 1907
overleed. Onder zijn leiding was het bedrijf van zijn vader uitgegroeid tot een bedrijf met
wereldreputatie, vooral op het gebied van hefwerktuigen. De voortdurende groei noopte de nieuwe leiding uit te zien naar een nieuw en ruimer onderkomen.
Nieuwe fabriek
De groei van het Figee-bedrijf zorgde voor herhaaldelijk uitbreiden van de werkplaatsen,
tekenkamers en kantoren aan de Leidsevaart. De grens werd echter bereikt terwijl, door de
uitbreiding van Haarlem tot buiten de oude vestingwallen, de fabriek inmiddels binnen de
bebouwde kom van de stad was komen te liggen. Hierdoor was de bereikbaarheid door de ligging
achter een aantal vaste bruggen met geringe doorvaarthoogte onvoldoende geworden.
De directie wist de hand te leggen op een terrein aan het Noorder Buiten Spaarne. De eerste
werkplaats van de nieuwe fabriek werd in december 1913 opgeleverd en op 15 januari 1914 in
bedrijf genomen. De bouw van de rest van het fabriekscomplex volgde. De gebouwen aan de
Leidsevaart bleven nog tot 1927 een functie vervullen, bijvoorbeeld als kantoor. In dat jaar verrees
aan het Noorder Buiten Spaarne een nieuw kantoorgebouw en vertrok ook het laatste deel van de
activiteiten naar het nieuwe complex. De oude fabriek werd verkocht aan de Vereeniging voor
Bloembollencultuur.
De nieuwe fabriek was op het elektrisch net aangesloten, terwijl elektrische bovenloopkranen en
wandkranen de werkzaamheden vergemakkelijkten. De middelste van de drie grote hallen was
circa 24 meter hoog zodat de meeste kranen en machines binnen konden worden afgewerkt,
terwijl zeer hoge kranen op het buitenterrein konden worden afgebouwd. Kranen, zowel vast aan
de wal als drijvende, groeiden in de jaren die volgden uit tot de grote specialiteit van Figee.
Belangrijke klanten begin jaren '20 waren onder andere het Departement van Koloniën, de
Stoomvaartmaatschappij- "Nederland", de spoorwegmaatschappijen, diverse scheepswerven, de
gemeenten Amsterdam en Rotterdam met hun groeiende havengebieden en diverse overheids- en
particuliere ondernemingen in Nederlands-Indië.
In 1927 nam directeur J. F. Hulswit met het oog op zijn leeftijd ontslag. Hij was sedert 1882 bij
Figee werkzaam. Samen met mede-directeur Dufour en P.J. van Zwieten was hij verantwoordelijk
geweest voor de groei en ontplooiing van het bedrijf. P.J. van Zwieten nam in 1932 de leiding over
van Dufour.
De grote economische crisis van de jaren '30 liet ook Figee niet onberoerd. Het waren harde
tijden, vooral voor het personeel. Veel personeel werd ontslagen en werd slechts bij de verwerving
van een opdracht weer gedeeltelijk teruggenomen. Na voltooiing van de opdracht volgde dan weer
ontslag. In die tijd vervaardigde men de meest uiteenlopende producten zoals graafinstallaties,
bruggen, Theedrogers, liften en drukpersen. Eind jaren '30 leek het Nederlandse bedrijfsleven
weer uit het diepe dal van de recessie te klimmen toen een nieuwe wereldoorlog uitbrak. Ditmaal
kon Nederland zijn neutraliteit niet handhaven.
De Tweede Wereldoorlog
De Duitse inval op 10 mei 1940 betekende ook voor Figee het begin van een moeilijke periode.
Directeur Van Zwieten werd in 1941 door de Duitse bezetter uit zijn functie ontheven, de Raad
van Commissarissen aan de kant gezet, en een beheerder aangesteld. Een fabriek als die van Figee
was, zoveel moge duidelijk zijn, van groot belang voor de nieuwe machthebbers.
Het werk ging gedurende de vijf oorlogsjaren gewoon door en de inmiddels 170 personeelsleden
hielden zich bezig met havenwerken, loopkranen, lieren en veel reparatiewerk. Zoals de meeste
Nederlandse bedrijven ontkwam men er niet aan werk voor de Duitsers te moeten verrichten en
zoals ook in de meeste Nederlandse bedrijven gebeurde, werd er duchtig vertraagd of gesaboteerd.
In 1942 bombardeerden Geallieerde bommenwerpers de fabrieken aan het Spaarne en ook het
Figee-complex werd tweemaal getroffen door bommen. De fabriek in oktober en het
kantoorgebouw in december. Bij het bombardement in december vonden drie werknemers de dood.
In 1943 kregen de aandeelhouders weer enigszins invloed in het bedrijf en benoemden, na
het aftreden van de beheerder, bedrijfsleider W. Koppen tot directeur.
Na de bevrijding in mei 1945 bleek Figee, door de aard van het bedrijf, een belangrijke rol te gaan
spelen in de wederopbouw van het door de oorlog zwaar getroffen Nederland.
De wederopbouw
De havens van Amsterdam en Rotterdam waren in de oorlogsjaren getroffen door het
oorlogsgeweld en veel kranen waren zwaar beschadigd. Figee speelde bij de reparatie van deze
kranen een belangrijke rol en ook nieuwe kranen werden gebouwd. De tijd van de wederopbouw,
vooral de jaren '50, zorgden voor een grote opbloei van het Haarlemse bedrijf en in 1952 werkten
er zo'n 400 mensen, meer dan een verdubbeling ten opzichte van het laatste oorlogsjaar. In 1956
werd de naam van oprichter Hendrik Figee vereeuwigd in een straatnaam en wel van de straat
waaraan het bedrijf gelegen was.
Twee jaar later bouwde Figee in opdracht van de gemeente Haarlem een belangrijke verbinding
over het Spaarne, de Prinsenbrug. Deze bestond uit twee verschillende bruggen, een hydraulische
hefbrug en een basculebrug. De opening vond plaats op 28 juli 1958. Er heerste op dat moment
een hoogconjunctuur in de scheepsbouw en havensector, waarop op dat moment nog einde aan
scheen te komen, en Figee groeide mee. Op 13 januari 1961 werd de 100° elektrische havenkraan
afgeleverd; afnemer was het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam. Kort daarna kreeg Figee
opdracht voor de levering van maar liefst 41 kranen, een opdracht die in 1963 moest zijn voltooid.
Omdat het niet mogelijk was nog eens 100 werknemers aan te nemen, zoals de directie eigenlijk
had gewild, moest veel werk worden uitbesteed, men verwachtte ook veel opdrachten voor zware
kranen door het steeds meer in zwang komen van containervervoer.
In deze periode van groei en bloei was een overname van een gelijksoortig bedrijf aantrekkelijk en
dat gebeurde dan ook. In 1962 vond de overname plaats van "De Nederlandsche Staalindustrie
N.V." (N.S.I.) in Rotterdam. De N.S.I. beschikte in Rotterdam over een fabriek waar behalve
kranen ook andere staalconstructies zoals bruggen werden vervaardigd. Daarnaast was er een
kleinere fabriek in Nijmegen waar stalen ramen werden gemaakt. De fabriek in Rotterdam had
350 werknemers, die in Nijmegen ongeveer 80.
Al in het begin van de jaren '60 was het duidelijk dat aan de constante groei een einde zou komen.
In een directieverslag over het jaar 1962 werd deze ontwikkeling geconstateerd:
"De heer Hissink (directeur) zegt dat na de 2e wereldoorlog een grote behoefte aan kranen
bestond, maar dat nu langzamerhand het punt van verzadiging nadert. Gelukkig voor de
kraanfabrikanten blijft vervanging nodig. De uitbreiding van de havens in Rotterdam gaat echter
nog steeds voort en de afzet van havenkranen vertoont nog steeds wel enige stijging. Of en
wanneer deze stijging wat vlakker gaat lopen is echter moeilijk te voorspellen. Als de
scheepsbouw nieuw leven wordt ingeblazen zullen er ook weer kranen nodig zijn."
Het toenemend gebruik van containers deed de vraag naar stukgoedkranen verminderen en het
gebruik van containerbrugkranen toenemen. Deze konden niet zelfstandig door Figee gemaakt
worden, maar wel wist het Haarlemse bedrijf enkele opdrachten voor plaatsing of gedeeltelijke
bouw van dit soort kranen in de wacht te slepen. In deze periode werden enkele opmerkelijke
producten afgeleverd. Onder meer een loopkraan met een hefvermogen van 750 ton bij een
overspanning van 40 meter voor het hijsen van reactorvaten voor "Rotterdam Nucleair", een
onderdeel van de Rotterdamsche droogdok Maatschappij, en een 36 tons baggerkraan voor
Boskalis.
De goede tijden liepen echter ten einde. Het jaar 1965 was het eerste jaar waarin zich een
teruggang openbaarde. In de hele bedrijfstak was een neergaande lijn te constateren waardoor ook
de concurrentie sterk toenam.
Ook de steeds hogere lonen speelden hierbij een rol. In de tweede helft van de jaren '60 worden de vooruitzichten ronduit somber. Er waren geen vooruitzichten op de markt voor zware dekwerktuigen, weinig uitzicht op levering van vaste bruggen, een mislukte samenwerking met de Amerikaanse Besser Company op het gebied van beton blokken machines en tegenvallers bij montageopdrachten van containerlaadbruggen. De N.S.I. begon verlies te lijden.
Beleggersgroep
Tegen de achtergrond van tegenvallende vooruitzichten maakte een beleggersgroep zich in 1968
en 1969 meester van ongeveer 70 van de aandelen Figee. De toenmalige aandeelhouders
hoopten met deze nieuwe groep waaronder eigenaren van bouw- en metaalbedrijven, continuïteit
in het orderbestand te verkrijgen. Directeur H. Hissink kreeg een van de leden van
bovengenoemde groep, A. van Dijk, als mededirecteur naast zich, terwijl dezelfde A. van Dijk
samen met F.J. Neeus de directie van de N.S.I. ging vormen. De laatste twee vormden ook de
directie van de N.V. Machinefabriek W. van Dijk, een producent van Bakkerijmachines. De
productie van deze fabriek werd ondergebracht bij de N.S.I. in Rotterdam.
De jaren na 1968 gaven een beeld van teruglopende en zelfs negatieve resultaten te zien. Het
personeelsbestand liep sterk terug. Bij de werknemers van Figee was inmiddels het vertrouwen m
de nieuwe leiding van het bedrijf sterk teruggelopen. Velen vonden het beleid van de nieuwe
eigenaren ondoorzichtig en zochten elders hun heil. De slechte resultaten hielden echter ook
verband met een tegenvallende conjunctuur en een te dure organisatie bij Figee. Na reorganisaties
en de verkoop van N.S.I. was het Haarlemse bedrijf begin jaren '70 weer in staat concurrerende
offertes te maken. Van de N.S.I. restte slechts een montage- en onderhoudsploeg die voornamelijk
onderhoudswerkzaamheden verrichtte aan kraaninstallaties bij Shell in Pernis.
In 1972 trad A. van Dijk af als directeur en nam F.J. Neeus zijn taak over. H. Hissink was al in
1969 met vervroegd pensioen gegaan. Het personeelsbestand was inmiddels gedaald tot 160
directe en 60 indirecte werknemers. Het bleef een moeilijke tijd voor Figee hoewel het bedrijf wist
te overleven en zelfs nieuwe producten ontwikkelde, vooral op het gebied van automatische
machines. Terwijl de markt voor kranen in Nederland sterk terugliep wist Figee toch nog 25 van
alle orders binnen te halen.
Een nieuwe eigenaar
In 1973 onderhandelde de aandeelhoudersgroep met eventuele overnamekandidaten. Directeur
Neeus had te kennen gegeven het bedrijf te willen verlaten en bij gebrek aan een goede opvolger
wilde de groep Figee verkopen.
Uiteindelijk verwierf H.N.M. Nefkens uit Rotterdam meer dan 90 van de aandelen. De
naamloze vennootschap werd omgezet in een besloten vennootschap en directeur Neeus maakte
plaats voor L.A. Weterings, vier jaar later opgevolgd door W.J. van 't Hullenaar. Er kwam per 8
december 1976 een houdstermaatschappij met de naam Figee Beheer Haarlem B. V., die vanaf 20
december 1991 alle aandelen Figee in bezit kreeg.
Drijvende kranen
Het bleef ook onder de nieuwe eigenaar Nefkens die met zijn kapitaal garant stond voor het
bedrijf, een moeilijke tijd. Verschillende kranenfabrikanten konden de strijd niet meer aan en
sloten hun poorten of zochten naar een fusiepartner. Zo nam Figee in 1977 de Nederlandse Kraanbouw
Maatschappij (NKM) in Utrecht over en verplaatste de productie naar Haarlem. Slechts een klein deel van het personeel kon in dienst blijven.
In 1983 nam Figee ook een deel van de fabriek van werktuigmachines Hembrug van de
Nederlandse staat over, zodat er nu in 1996 op de bedrijfsgebouwen in Haarlem drie namen
prijken. Ondanks al deze initiatieven liep het aantal opdrachten in de jaren '80 en begin jaren '90
terug en moest het personeelsbestand worden ingekrompen tot ongeveer 150 man.
Het opdrogen van het aantal opdrachten was een gevolg van het feit dat markt voor kranen
halverwege de jaren '80 overging in een vervangingsmarkt.
Toch overleefde het bedrijf deze moeilijke periode, niet in de laatste plaats doordat het Haarlemse
bedrijf zich ging meer en meer ging richten op het ontwikkelen van drijvende kranen, waarvan
bijvoorbeeld voor de haven van Liverpool in 1985 een aansprekend project werd uitgevoerd. Op
het gebied van drijvende kranen voor massagoedoverslag werd de naam Figee een begrip en zelfs
vergelijkbaar met een merknaam. Een positie waaraan de circa zeventien overgebleven
concurrenten zich niet aan kunnen meten. Om deze positie als wereldmarktleider te handhaven
ontwikkelde Figee in de jaren '90 steeds meer modellen drijvende kranen. Momenteel heeft men
een 36-tons mobiele kraan op rubber wielen ontwikkeld en is men bezig met plannen voor een
50-tons drijvende kraan. Een ander gevolg van het ontstaan van een vervangingsmarkt in de traditionele afzetgebieden was het feit dat Figee zich de laatste jaren meer en meer is gaan richten op export naar wat men de rest van de wereld noemt, landen als India, China en Australië.
Opnieuw een nieuwe eigenaar
Op 20 december 1994 veranderde het bedrijf opnieuw van eigenaar toen Jan Anton Rijsdijk, voormalig
eigenaar van twee massastuwadoorsbedrijven in Amsterdam en Rotterdam, Figee Beheer Haarlem
B. V. van Nefkens overnam. Rijsdijk was in 1978 klant van Figee geworden en had gedurende de
jaren '80 een aantal drijvende kranen bij het Haarlemse bedrijf besteld. De drijvende kranen die
Rijsdijk bestelde bij Figee droegen in belangrijke mate bij tot het voortbestaan van Figee.
Nadat Rijsdijk in 1991 zijn bedrijven in Amsterdam en Rotterdam had verkocht besloot hij toen
de gelegenheid zich voordeed Figee van Nefkens over te nemen. Dit betekende dat 90 van de
aandelen van Figee Beheer Haarlem B.V. door het bedrijf Markgraaf Port Equipement B.V. van Jan
Anton Rijsdijk werden overgenomen. De overige 10 kwam in handen van Christiaan van
Velzen,Haarlemmer van geboorte, afkomstig uit de Amsterdamse haven, en per 20 oktober 1994 directeur van Figee.
Op 26 april 1995 werd de naam Figee Beheer Haarlem B.V. gewijzigd in Rijsdijk Intergroup B.V.

EINDE
Gebruikersavatar
Dirtdevils
Berichten: 509
Lid geworden op: 25 Feb 2012, 17:18
Locatie: Goeree Overflakkee

Re: Tribute to Figee

Berichtdoor Dirtdevils » 05 Mar 2012, 17:18

jaapvanduijn schreef:Beste Dirtdevils,mag ik deze foto geheel of gedeeltelijk gebruiken voor een schilderij?groet jaap.


Natuurlijk, ik heb hem met toestemming 'geleend' van een andere site en zoals Glindow het al opmerkte, wel showen op de site. :D
Met bier en tieten kunnen we van het leven genieten
Glindow
Berichten: 537
Lid geworden op: 26 Feb 2012, 13:05

Figee

Berichtdoor Glindow » 05 Mar 2012, 17:45

Ik ga meteen maar even door met de lijst van directeuren die Figee heeft gehad. Zelf heb ik er daar 16 van mee gemaakt. Daaronder zaten goede directeuren maar ook die de titel directeur niet verdiende.
Groet, Peter

DIRECTIELIJST FIGEE 1836-2005

Hendrik Figee sr. 1836-1874
J. Slingerland 1856-1860
Jan Figee 1874-1889
Thomas Figee 1874-1883
Hendrik Figee jr. 1874-1903
Jan Frederik Hulswit 1903-1927
Florentin Charles Dufour 1903-1938
Pieter Johannes van Zwieten 1932-1941
August van Renesse 1942-1942 (beheerder)
1942-1943 (directeur)
Gerhard Labisch 1942-1945
Willem Koppen 1943-1945 (directeur)
1945-1946 (beheerder)
1946-1949 (directeur)
Albertus Marinus Zock 1948-1955
Hendrik Hissink 1955-1969
Abraham van Dijk 1969-1972
Franciscus Jacobus Neeus 1970-1974
Louis Adriaan Weterings 1974-1977
Willem Johan van ’t Hullenaar 1976-1982
Leo Maria Afra Antonius van der Hoff 1982-1985
Cornelis Rudolf van der Heyden 1984-1990
Willem Christiaan Hammink 1990-1994
Jan Anton Rijsdijk 1994-1994 (mei)
Christiaan van Velzen 1994-1996 (24 juni gestart)
Hugo Bakker 1996-1997
Cees Langeveld 1998-1999 (jan. gestart)
Arie Kalkman 2000-2001 ( in Amsterdam)
Edwin Hamelijnck 2001-2003
Bert Buter 2003- 2005
Ruud de Vlieger 2005 ( tot eind 2005)


Begin 2005 ging Figee tekenkamer en verkoop failliet, zijn kort daarop overgenomen door Kenz Zaandam

Eind 2005 is Figee Crane Services overgenomen door GTI Zaandam
Glindow
Berichten: 537
Lid geworden op: 26 Feb 2012, 13:05

Dansende Kranen

Berichtdoor Glindow » 06 Mar 2012, 09:09

Van een oud collega G.N. kreeg ik bijgaande link.
En ook daar zijn DE Lemniscaten goed voor.
Groet, Peter

http://vimeo.com/37585442
Gebruikersavatar
Mcdermoth
Berichten: 627
Lid geworden op: 06 Mar 2012, 14:28
Contact:

Re: Tribute to Figee

Berichtdoor Mcdermoth » 06 Mar 2012, 23:21

Nijlpaard lost kolen uit de Robusto in de coaster Newcastle.

Afbeelding Afbeelding

Lukte niet om deze post in 1 keer over te zetten, de tekst ging wel.
Maar de link van de foto's vergde wel een extra handeling.

Groetjes
Glindow
Berichten: 537
Lid geworden op: 26 Feb 2012, 13:05

Re: Tribute to Figee

Berichtdoor Glindow » 07 Mar 2012, 11:55

Mcdermoth, mooi plaatje van Nijlpaard, en gelukkig ben je ook weer op de site.
Ik ga nog wat meer dingen overzetten.
Groet, Peter
Gebruikersavatar
Dirtdevils
Berichten: 509
Lid geworden op: 25 Feb 2012, 17:18
Locatie: Goeree Overflakkee

Re: Figee Lemniscaat

Berichtdoor Dirtdevils » 07 Mar 2012, 12:03

Glindow schreef:p de achtergrond staan twee mobiele kranen en volgens mij was daar een tijdtje geleden nog een vraag over.
Want als ik het goed heb zijn dat toch Nelcon kranen?
Groet, Peter

Afbeelding


Zijn volgens mij dezelfde Nelcon kranen als hier in de achtergrond staan.

Afbeelding
Met bier en tieten kunnen we van het leven genieten

Terug naar “Tribute to Figee”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast